måndag 11 april 2011

Krugman reflekterar

Paul Krugman funderar idag över var den vetenskap han företräder, står idag. Han klagar inte bara över den mörka medeltid, som han anser att makroekonomin, har hamnat i sedan flera decennier. Och över att alla Keynes' lärdomar är bortglömda efter den förkeynesianska, neoklassiska kontrarevolutionen.

Krugman funderar också mera generellt över vad makroekonomi är för något och vilka begränsningar den har. "You try to think about what people will do in certain circumstances, and you try to understand how individual behavior adds up to an overall result." Jämför denna simpla metod med framställningen i Kapitalet! Kapitalismen är ett system som inte kan förstås ur en enda faktor, individernas beteende.  Detta måste omvänt också förstås utifrån systemets beteende.

Krugman kritiserar överbetoningen av matematikens roll i makroekonomin. Det är tacksamt att göra modeller som "maximerar" vissa variabler i vårt beteende. Att människor sedan inte fungerar så, "glöms bort". Även hans egen gren, nykeynesianismen, kritiseras för denna åkomma.

Hans ganska avspända syn på teorin om NAIRU, vilken debatterats här på bloggen, kan ha ett visst intresse. Krugman talar om en "hypotes": "The natural rate hypothesis, with its crucial implication that high inflation would get built into expectations and not reduce unemployment, was the result of (loose) maximizing reasoning."

2 kommentarer:

  1. Krugman har ju givit upphov till beteckningen Krugman's Vice. Det står för att man mycket väl inser hur något är men av hänsyn till kollegerna och karriären inte använder kunskapen i sin vetenskapliga gärning.

    Beteckningen myntades av Erik Reinert och handlar om Krugmans förståelse av att frihandel bara gynnar den som utövar en verksamhet där det finns stordriftsfördelar (t.ex. avancerad industri), medan den missgynnar den som utövar en verksamhet där det finns stordriftsnackdelar (t.ex. jordbruk). Det är nämligen detta han fick sitt ekonomipris för att ha utrett, men slutsatsen blev lik förbannat att frihandel var bra för alla.

    SvaraRadera
  2. Så här beskriver Krugman sin politiska ideologi: "I believe in a more or less Rawlsian vision of society — treat others as if you could have been them — which implies a strong social safety net. I also believe that a mostly market economy, with public ownership and provision of services only in some limited areas, works best."

    Ganska (traditionellt) socialdemokratisk linje, får man väl säga. Inte speciellt kritisk mot systemet med andra ord.

    SvaraRadera