tisdag 19 april 2011

"Kapitalet" på fem minuter

Följande är en beskrivning av "Kapitalet", jag skrev som kommentar på en Facebooksida. Jag utmanar läsaren att åstadkomma något kortare...

När jag har en vara som du vill ha och du en vara som jag vill ha, då kan vi byta. Men så småningom uppträder en tredje vara som underlättar bytet, penningvaran. Bytesekonomier av det slaget har funnits i tusentals år. Men så småningom börjar vissa använda pengar som kapital - de lämnar ifrån sig en summa för att få tillbaks en större summa (t.ex. ockrare eller köpmän).

Om den nya summan inte byts mot en ännu större summa, då fungerar de här pengarna inte längre som kapital, utan är bara pengar. I kapitalets natur ligger alltså att det måste växa utan gräns. Det är som cancer. Och när man får cancer så dör man till slut... Kapitalismen överskrider gränserna för vad människor och natur tål.

Penningkapital och handelskapital fanns i århundraden innan de tog det stora steget att ta över produktionen av varor. Och då uppkom den industriella kapitalismen, som fick sitt stora genombrott i England på 1700-talet. 

En nödvändig förutsättning, som det krävdes mycket förtryck för att åstadkomma, var att kapitalet kunde hitta egendomslös arbetskraft att köpa, hantverkare utan verktyg och bönder utan jord. 

Eftersom värdet på arbetskraften visade sig vara mindre än värdet på vad den kunde producera, så togs överskottet, "mervärdet",om hand om av kapitalisten. En del av mervärdet investeras i nya maskiner, och den "eviga kapitalackumulationen" är igång. 

Om "avkastningen" av kapitalet sjunker, inträder Krisen, och de "fria" lönearbetarna får sparken. Och så är vi framme i nutid...

1 kommentar: