lördag 20 september 2014

Lena Andersson om "invandrarfrågan"

Lena Andersson har nu  också kommenterat valresultatet i dagens DN. Det kan vara intressant att ta del av hur en riktig liberal resonerar om sverigdemokraternas framgångar. (Folkpartisterna som röstar för massövervakning av medborgarna - FRAlagen - är förstås inga liberaler, utan reaktionära högermän.)

"Andras frihet är inget man röstar om. En sådan insikt kunde få ångesten att lätta i invandringsfrågan. Men då måste man börja betrakta migration som en frihet i klass med yttrandefriheten."

Utmärkt! Här har vi en borgare som utifrån sin liberala ideologi tar ställning utifrån sina principer. Det är mer än man kan säga om en del gamla vänsterprofiler, som dukat under för sverigedemokraternas propaganda.

Nu brukar jag som socialist sällan hålla med liberalen Lena Andersson.  Och jag kan inte heller helt skriva under  på hennes resonemang i hennes kolumn. På vilket sätt skiljer sig min uppfattning från hennes? Det är inte helt lätt att svara på, för då hamnar man i rätt svåra filosofiska diskussioner.

För vad grundar Lena Andersson sina sympatiska åsikter på? Jo, "den universella naturrättens principer", som hon anser vara "objektiva". Om man ska vara lite elak, så kan man fråga Lena varför hon kan tro på dessa "universella principer", när hon som bekant inte tror på Gud.

Formuleringen "migration som en frihet i klass med yttrandefriheten" är också bristfällig. Det är ju inte själva "migrationen" som är en frihet, utan rätten att korsa gränser i sökandet efter arbete eller bättre livsvillkor.  Att tvingas flytta från sitt hemland är givetvis ingen "frihet". Lena Andersson ser som liberal inte motsättningen mellan kapitalets och det arbetande folkets friheter.

Lena Andersson har förstås som liberal inte någon uppskattning för  friheten att organisera motstånd mot arbetsköparnas lönenedpressning. Jag misstänker att hon ser fackliga kollektivavtal som inskränkningar av den individuella friheten (den enda formen av frihet hon ser).

Men trots sina brister på grund begränsningarna i hennes liberala världsuppfattning, måste jag ändå säga att jag respekterar hennes uppfattning mer än de "nationella vänster"-människor som sätter svenska arbetares ekonomiska intressen före icke-svenskars rätt att överleva i vårt land.

6 kommentarer:

 1. Ja, de är roliga liberalerna. Frihet att migrera, visst, det har jag alltid menat. Jag anser att människan skall flyga lättare mellan länder än pengar. (Ibland tänker jag mig Nordkorea för kapitalet, full rörelsefrihet för individen.) Men resonemanget är i grunden bara en fortsättning på "den frivilliga arbetslösheten", migration gör människor av ett val, det är frivilligt. Men det är det inte, att behöva lämna sina rötter för ett bättre liv är ingen frivillighet. Jag bor i Stockholm, inte frivilligt, jag blev tvångsförflyttad av marknaden, något statsapparatens våld numera arbetar aktivt med, vi lever i nidbilden av Sovjetunionen på ett väldigt verkligt sätt. Jag tvingas leva långt ifrån min familj och pendla långa sträckor av omständigheter utom min kontroll.

  Jag har flyttat många gånger i mitt liv och jag kan inte påminna mig en enda gång det har varit frivilligt, att önskan att flytta har kommit inifrån mig och inte av de materiella livsvillkoren och strukturer. Jag är således tämligen säker på att den frivilliga migrationen är försvinnande liten. Att hon talar om den i relation till invandrare är att bagatellisera de huvudsakliga orsakerna till migration, hon bidrar till att misstänkliggöra varenda människa som verkar lite "utländsk" i vårt land. För frivillig migration finns knappt i jämförelse med tvångsförflyttningar.

  Ja, nationella vänsternötter sitter och filosoferar på hur de skall slå mynt av den nationalistiska och separatistiska trenden. Men förutsättningarna för nationalsocialism har aldrig varit så dåliga som de är idag, göra Nordkorea av Sverige skulle bli en humanitär katastrof. Det är en återvändsgränd som på sikt underminerar de som söker skapa socialism. Men det är väl mest trendkänsliga gubbar och vänsternötter som tror målsättningen är att "vinna inflytande".

  SvaraRadera
 2. Oavsett ideologi så är det väl lämpligt att man har samma synsätt i båda ändarna av sitt resonemang. Jag ser produktionens rörlighet och människors rörlighet som kommunicerande kärl. Är man för att varor och tjänster skall få röra sig över gränserna så måste det samma gälla människorna.

  På samma sätt har jag svårt att ha skild inställning till om människor flyttar in eller ut ur ett land.

  När det sedan kommer till kollektivavtall så kan man förstås tycka att det strider emot den personliga friheten. Men personer som hävdar detta borde väl i så fall tycka att även aktiebolag strider mot personlig frihet. Beslut i ett aktiebolag är ju lika kollektivt som beslut i en fackförening.

  En framgångsrik vänster borde stäva efter att inte bara bekämpa kapitalets makt utan även sträva efter att föra samman samhällsaspekter som är olika sidor av samma mynt. Det tror jag skulle kunna göra det lättare att motstå den propaganda som olika maktcentra vräker ut över oss medborgare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Produktionens rörlighet" och "människors rörlighet" är två uttryck som är missvisande, tycker jag. Produktionen rör sig ju inte av sig själv utan efter beslut av ägarna till företagen! Och människan har naturligtvis förmågan att röra på sig, men i det här sammanhanget handlar det mer om frihet att röra på sig kontra tvånget att göra det. Men jag tror nog att du håller mig om detta.

   På liknande vis tycker jag det är en väldig skillnad mellan att flytta varor, d.v.s. friheten att sälja t.ex till ett annat land å ena sidan -och tvånget att söka arbete i ett annat land/alternativt möjligheten att göra det när det råder arbetslöshet i det egna landet. Kapitalägare respektive "arbetskraft" har olika kortsiktiga intressen beroende på var de finns - i landet det emigreras från resp. landet med immigration. Det handlar ju om utbud och efterfrågan.

   Det finns en annan aspekt i liberalernas fackföreningsfientlighet förutom att fackföreningar agerar kollektivt, nämligen att de skulle sätta de heliga marknadsprinciperna ur spel, genom att agera "monopolistiskt". Det är naturligtvis nys, för vad fackföreningarna gör (i bästa fall) är att tvinga fram ett marknadspris som stämmer överens med arbetskraftens värde - enligt Marx teorier i alla fall. Oorganiserade arbetare är i ett extremt underläge gentemot kapitalisterna, och kommer att till leva på svältgränsen och under.

   Jag förstår inte riktig vad du menar med att vänstern borde "sträva efter att föra samman samhällsaspekter som är olika sidor av samma mynt". Kan du utveckla det lite?

   Radera
  2. Olof Carlsson

   Hannu, jag håller med i stycke ett, två och tre. Jag syftar mer på hur man politiskt söker påverka och motivera sin stats politik och lagar. Statligt agerande har ju påverkan dels på var det kan vara mer eller mindre lönsamt att förlägga olika typer av produktion, dels i vilken utsträckning staten tillåter människor att röra sig över gränser.

   Jag skrev luddigt som du påpekar. Det jag syftar på är att vänstern ofta argumenterar utifrån rättighets-perspektiv och utifrån moraliska förhållningssätt. Jag skulle vilja se en mer folkbildande argumentation där man faktiskt beskriver att exempelvis svenskt handelspolitik och svenskt handelöverskott faktiskt påverkar arbetsmarknaden utomlands och därmed kan ge upphov till migration. Du nämner paret utbud och efterfrågan som är två sidor av samma mynt. Jag tycker att det finns en tendens även hos vänstern att tala om en sak i taget. Hur saker hänger samman och vad som påverkar vad blir då höljt i dunkel.
   Hoppas det blev mindre luddigt.

   Radera
  3. Tack för svaret! Jag förstår nog bättre nu hur du tänker.

   Radera
 3. Olof Carlsson skrev det ovanstående.

  SvaraRadera