lördag 27 september 2014

Kommer bitcoin att rädda världen?


Falkvinge, Piratpartigrundaren,  har en intressant artikel om bitcoinprojektet, som beskrivs så här lyriskt:

"Bitcoin is the world’s first stateless currency that transcends borders in a similar way as the Internet. Its unmediated flow delivers more power to the periphery. As a result it could dissolve the hegemony of U.S. empire and end the monarchy of the petrodollar that controls flows of oil, finance and global geopolitics. This could potentially shrink the wealth gap between the Global South and the North. For the first time in history, humanity has the option to really heal the wound of long history of brutal colonization; to end major wars, transform poverty and inequality and move toward a more humane world. Humanity has a chance to embark on a new path, where technology of Western society is used to serve for the wisdom of indigenous cultures and together create a new civilization."

Jag har vid ett par tillfällen berört bitcoin och uttryckt viss skepsis utifrån marxistiska utgångspunkter. Men det visar sig att det finns en oro inom bitcoinsamfundet för att det finns ett  "1 % kontra 99 %"-problem för bitcoin. Artikeln ovan försöker argumentera - inte helt övertygande enligt min mening - för att denna oro är obefogad.

Är en anarkistisk värld möjlig, alltså en värld utan några centrala, representativa  organ som har till uppgift att  samordna och administrera? Det är inte helt självklart vad svaret borde vara. De som menar att en sådan anarkistisk värld är omöjlig, borde nog sätta sig in i argumentationen och försöka vederlägga den. Men det är inte alldeles enkelt, då förståelsen av bitcoinsystemet kräver tekniska kunskaper, som inte många har.

Det är ändå anmärkningsvärt att en piratpartists beskrivning av tillståndet i världen, imperialismen och finanskapitalets dominans, är så lik en traditionellt marxistisk/kommunistisk analys.


4 kommentarer:

 1. Jag har argumenterat för att byteshandel är numera ett fullt möjligt alternativ till pengar som företeelse. Det är liksom bara skapa ekonomin som växer med deltagande, där systemet kopplar ihop utbud med efterfrågan per automatik, i tusentals steg utan att användaren upplever mer än att bidrag till ekonomin ger möjlighet för uttag var som helst.

  Pengar är bara kommunikation. Pengar är inte mer än ett kontrakt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att Marx hade rätt i Kapitalet: byteshandel i stor skala leder obönhörligen till uppkomsten av pengar.

   I en "marknadsekonomi" måste det finnas en vara som fyller den (en av flera) funktion som är nödvändig för att varubytena ska fungera: ".den universella varuekvivalenten" som alla varors värde relateras till.

   Hur kommer det sig att en Toyota aldrig är billigare än en damcykel? Utbud och efterfrågan bestämmer inte varors värden, annars borde en hög efterfrågan på damcyklar ibland göra dem dyrare än en bil. (Damcyklar och Toyotor är inte spekulationsobjekt..)


   Ett "pound" i kapitalismens klassiska land England, var från början ett viktmått - så mycket vägde guldet som motsvarade värdemåttet 1 £.

   Pengarna kan aldrig helt kopplas loss från den vara som alla andra varors värde jämförs med. Mängden arbete som bestämmer varornas värde kan inte jämföras direkt med varandra utan det krävs "varupengar" i botten. Hur ska annars en kapitalist veta om han har gått med vinst eller inte?

   Radera
  2. Ahh, men pengar existerar endast som indexeringar i ett system utför de många byten som måste genomföras, för att kunna bedriva systemlagerhållning. Alltså att byta utan att ha ett omedelbart behov. Det finns ingen anledning att människan skall få mixtra med dessa index. Vi vet att den typen av verksamhet aldrig skapar något, aldrig bidrar.

   Det är liksom det som faktiskt sker, men nu kan vi eliminera valuta, pengar osv som social konstruktion, ersätta dem med en algoritm i ett världsomspännande system.

   Radera
  3. Jomen, du tar bara upp en av de funktioner som pengar har: att vara en måttenhet vid varuutbytet. Men i vårt kapitalistiska system har pengar också funktionen att vara kapital, d.v.s. att (till synes av sig självt, magiskt) alstra mer pengar.

   Frågan är då: kan man avskaffa kapitalet och kapitalismen genom digitala pengar (ex. bitcoin) eller genom att helt ta bort det fysiska underlaget till pengarna och förvandla dem till siffror i en bokföring?

   Min spontana reaktion, liksom den gamla marxistiska inställningen, är att NEJ det går inte att avskaffa kapitalismen på detta blodlösa sätt. Det krävs en omvälvning av maktförhållandena, en revolution m.a.o. Kapitalet uppstår faktiskt ur obetalt arbete, och det ägs och kontrolleras av ett skikt personer som har alla experter i världen till sitt förfogande. Och dessa experter kommer att hitta sätt att stoppa dessa idealistiska bitcoin-hackers, och andra datasnillen som vill förändra världen.

   Men det vore fint om någon person kunnig i kryptering m.m. kunde göra en konkret analys av varför bitcoin-utopin inte kommer att förverkligas.

   Radera