lördag 27 juli 2013

Kliman och Freeman debatterar "kapitalismens oundvikliga kollaps"

Debatten om "profitkvotens fallande tendens" har fler aspekter än de jag tog upp i mitt förra inlägg. Även om denna lag stämmer kan man fråga sig vilken betydelse det i så fall skulle ha. Innebär lagens riktighet automatiskt att kapitalismen står inför en oundviklig kollaps?

Några av försvararna av Marx lag har hävdat - lite defensivt, tycker jag - att denna lag förklarar vad som hänt hittills, men att Marx inte med den avsåg att  förutsäga  vad som kommer att hända i framtiden. Men det har lagts fram övertygande belägg för att de  har fel, och Marx ansåg definitivt att kapitalismen är dömt att försvinna från historien.

Givetvis innebär detta inte att Marx därmed trodde att ett nytt högre samhällssystem skulle uppstå genom att folk med armarna i kors skulle invänta  dess ankomst. Men förr eller senare skulle proletariatet mer eller mindre tvingas göra revolution.

Men på vilket konkret sätt kommer "lagen om profitkvotens fallande tendens" att leda till ett medvetet organiserande av ett nytt ekonomiskt system? Ett svar på den frågan kan knappast någon teori ge. Sådana förutsägelser är omöjliga. Om det är det som Alan Freeman och Andrew Kliman menar, så har de förstås rätt.

Freeman säger i denna video att kriserna,  som profitkvotens fallande tendens för med sig, kan "lösas" genom "utomekonomiska" ingrepp, antingen av arbetarklassen genom revolution, eller av den borgerliga staten. Han tar krisen 1929 som exempel och visar hur den "löstes" i USA först 1942 genom andra världskriget. Men det var möjligt bara genom att staten tillfälligt i princip upphäva (privat)kapitalismen!

I en liten intressant filosofisk utvikning kritiserar Freeman Laplaces kända argument för en deterministisk världssyn. Laplace påstod ju att om det fanns en varelse som kände dels alla positioner och hastigheter i universum samt alla naturlagar, så skulle den varelsen kunna förutsäga allt som kommer att hända för all framtid.

Freeman invänder att denna hypotetiska varelse i så fall måste befinna sig utanför Universum, då han annars lätt skulle kunna se till så att hans förutsägelse skulle komma på skam! Man ser i  videon att när Freeman för detta resonemang mot determinismen, så skakar Kliman kraftigt på huvudet.

Kliman polemiserar, vad jag förstår, mot Freemans uppfattning om det "utomekonomiska" betydelse  i sitt eget  inlägg. Det enda sättet att komma ur en kris är att förstöra så mycket kapital, så att profitkvoten kan stiga igen. Och det innebär konkurser i industri och finanssektor och sjunkande bostadspriser. Staten kan inte sätta kapitalismens ekonomiska lagar ur spel.

Kliman har nog rätt i sin kompromisslösa uppfattning att det inte finns någon annan lösning för kapitalistiska kriser än återställning av profitnivån. Det är rätt att kämpa för "omfördelning" och minskad ojämlikhet, men vänstern måste vara medveten om det är inget som löser krisen.  Det handlar inte om bristande efterfrågan.

Klimans beskrivning av kapitalets dialektiska rörelse är suggestiv, men jag tror inte att "ekonomin" är fullt så självständig från samhället i övrigt som han verkar tro. Politiken tycks inte enligt honom spela någon verksam roll förrän i det ögonblick som arbetarklassen bestämmer sig för att göra slut systemet.

Jag vet inte vad Kliman  anser om att krig som andra världskriget också skulle fungera för att höja profitkvoten. Erövring av nya marknader och utslagning av konkurrenter kan förstås leda till högre vinster, men frågan är om själva kriget kan göra det. (Ja, bortsett från krigsindustrin förstås, men det är bara en del av ekonomin, och man kan dessutom argumentera för att då den betalas genom skatter så minskar den i själva verket den totala profitsumman.)

7 kommentarer:

 1. Men herregud - bara namnen låter ju som om det är Piff och Puff som debatterar!

  SvaraRadera
 2. Vi har ju diskuterat Kliman förut:
  http://antisystemiskdebatt.blogspot.se/2013/03/ar-nyliberalismen-en-myt.html

  Även om jag är lite skeptisk till hans teorier, så är det bra att det finns kvar sådana här "extremmarxister", som renodlar en uppfattning. "Marxister utan Marx", som han kritiserar, fyller ingen större funktion (utom genom att förvirra).

  SvaraRadera
 3. Haha, där satt det: Piff & Puff!

  Känner att jag måste läsa om relevanta kapitel av Kapitalet för att komma in i den här frågan igen. Men jag tror det blir enklare att förstå saken om man inte försöker göra den enklare att förstå genom att blanda in naturvetenskapliga lagar som jämförelser. Här är det samhällsvetenskap och tendenser som gäller, och då finns det tendenser som sam- respektive motverkar i olika skeenden. Kan man inte säga att det finns två delvis olika tankar hos Marx: dels systemkrascher pga att utbud och efterfrågan inte hänger ihop, dels systemkrasch som hänger samman med att systemet måste släpa på en allt större andel dött arbete (som ger en fallande profitkvot)? Båda de här krascherna kan systemet överleva, men gäller det hur många gånger som helst, och om de blir akuta samtidigt? Och kan det tänkas finnas komponenter i krascherna som motverkar varandra? Kan en krasch på efterfrågesidan leda till att tendensen till fallande profiter pga stort fast kapital bromsas? (Lösa funderingar så här i sommarvärmen!)

  SvaraRadera
 4. Kliman är ju inne på Marx tankegång att kriserna är kapitalismens sätt att lösa sina motsägelser. Men det sker bara på bekostnad av ännu värre kriser i framtiden. Nu är detta en allmän och rätt abstrakt beskrivning som måste fyllas med konkret innehåll.

  Profitkvotens fallande tendens är en sådan ansats till konkret beskrivning, som kanske tenderar att beskrivas lite för odialektiskt av dagens marxister. Jag tänker då på t.ex. Michael Roberts. De motverkande faktorerna till "lagen" är inget yttre utan ingår i den mekanism som pressar ned profitkvoten, vilket var Heinrich poäng. En poäng som Kliman och Freeman slår ifrån sig!

  Det var någon i kommentarsfälten som t.o.m. hävdade att profitkvoten har ökat kraftigt på grund av sådana "motverkande faktorer" som att det konstanta kapitalet kraftigt minskat i t.ex. transportsektorn och IT-branschen. Han fick genast mothugg - förutsättningen för detta är ju ökningen av "dött arbete" i branscher där infrastrukturen till dessa branscher produceras. Den svällande "servicesektorn" (hur man nu ska definiera den!) har ju också låg andel "dött arbete".

  Jag tror inte Marx tänkte sig att systemet dör av sig själv av en slutlig kollaps (även om han använde det ordet ett par gånger). Det krävs någon form av mänskligt, kollektivt beslut att "nu får det vara nog". Och i och för sig kan man väl tycka att två världskrig borde ha räckt för ett sådant beslut redan - och det är ju inte Marx "fel" att vi ännu inte fattat vinken. Men det kommer...

  SvaraRadera
 5. Nu har Michael Roberts svarat på kritiken från Kliman och Freeman. Mycket intressant!

  Roberts använder gravitationslagen som exempel: äpplet faller till slut till marken, trots tillfälligt "motverkande faktorer". Är det vettigt med sådana naturvetenskapliga liknelser? Jo, jag tror det, även om Roberts missar att Marx lag är mer "dialektisk" än gravitationslagen, då de "motverkande faktorerna" uppstår ur själva "lagen" och inte är något yttre till den.

  Marx ansåg ju faktiskt att ekonomiska lagar är lika "stränga" som naturvetenskapliga, och där tror jag att han hade rätt. Men "ekonomiska lagar" är ett begrepp som strängt taget bara är tillämpligt för kapitalismen. (Det här debatterades i Sovjet på 1950-talet, och tvingade Stalin att ge sin syn på saken i "Socialismens ekonomiska problem i SSRU", en bok som Mao sedan kritiserade...)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Roberts inlägg:
   http://thenextrecession.wordpress.com/2013/07/28/heinrich-a-small-rejoinder/

   Radera
 6. Roberts frågar om inte lagen innebär att "the rate of profit will fall secularly to new lows and thus make it more and more difficult for capitalism to develop the productive forces?" Och kapitalismen "will increasingly descend into stagnation, decay and chaos unless the progressive class, the proletariat, takes over. "

  Med andra ord, det kapitalistiska systemet har överlevt sig självt och måste ersättas med något annat.

  Kliman o co. har nog hängt sig upp en överdrivet hård filosofisk tolkning av ordet "oundviklig"...

  SvaraRadera