torsdag 21 mars 2013

Världen kan räddas, säger Ehrenberg

I denna föreläsning på ABF ger Johan Ehrenberg en optimistisk bild av möjligheten att lösa klimat-, energi- och livsmedelsproblemen i världen. Men det förutsätter några "småsaker" som att bankerna måste förstatligas och krediterna styras mot de omställningar av produktionsmetoder och  transportsystem m.m. som krävs.

Det skulle vara intressant med en debatt mellan den optimistiske socialisten Ehrenberg och den pessimistiske socialisten Pål Steigan.  Steigan är mycket mer skeptisk till de tekniska möjligheterna att uppnå en hög levnadsstandard överallt med de naturresurser som finns på denna planet. Gissningsvis skulle Steigan ha tillgänglig statistik  på sin sida medan Ehrenberg skulle peka på sådant som den oerhört lilla andel av solens instrålning vi idag tar reda på. När Ehrenberg talar lyriskt om hur solcellerna slagit igenom i Tyskland, så skulle Steigan peka på att dessa är beroende av sällsynta jordartsmetaller.

Antagligen handlar det inte bara om den klassiska motsättningen mellan optimister och pessimister, utan också om en motsättning mellan det korta och det långa perspektivet. På kort sikt känns klimat- och andra miljöhot överväldigande, men på lite längre sikt kanske genteknik och nanoteknologi har potential att lösa de stora överlevnadsproblemen. Enligt Ehrenberg däremot finns all teknik redan som behövs.

Av Ehrenbergs föredrag att döma tycks han ha nyanserat sin tidigare mycket  positiva syn på ekonomisk "tillväxt", vilken kom till uttryck i den nya upplagan av Ekonomihandboken (se recension). Numera skiljer han mellan den "borgerliga synen" på tillväxt som mäts den i  BNP:s storlek,  och en annan syn som han inte riktigt lyckas definiera. Speciellt i Tredje världen behövs fortfarande "tillväxt", i betydelsen produktion av "mer" mat, "mer" elektricitet o.s.v.. Där tror jag de flesta håller med honom, men tillväxtkritiken har väl i första hand handlat om den rika världens ständigt växande konsumtion.

3 kommentarer:

 1. Tillväxtkritiken från miljösynpunkt är en känslig fråga. Tar man inte med snack om tillväxt i såna diskussioner för att lugna folk som tror att avsaknad av tillväxt betyder att vi alla blir fattiga.

  Jag delar Ehrenbergs positiva syn på det hela. Där jag tidigare såg allt som nattsvart. Men en dag räknade jag ut hur stor andel av solens strålning till all markyta som måste fångas för att ersätta fossila bränslen. Siffran blev inte så hög som man kunde tro, utanpå det kommer annan kraft från solen så som vind, vatten och vågor, för att inte tala om hela havsytans area. För att inte tala om alla energibesparingar som kan göras. Det behövs inga nya vetenskapliga genombrott.

  Visst är teknikerna man använder för utvinning av sällsynta jordartsmetaller slösaktiga och leder alltid till att man utvinner lika mycket farliga saker. Men ekvationen är annorlunda för resurser som används till energigenererande och energisparande råvara. Nästan alla sällsynta jordartsmetaller utvinns i kina, väst har börjat investera och nya tekniker undersöks. REE är ett problem som kan lösas då det inte råder någon absolut brist, bara en teknisk brist. Utvinningen är idag väldigt miljöfarlig, ineffektiv och kostsam. Men det sker nu intensiv utveckling på området.

  Förutom alla tekniska möjligheter som finns idag så har vi enorma energireserver uppbundna i sociala strukturer. Energireserver som kan utvinnas nu på en gång utan att några dyra anläggningar behöver byggas, utan att något behöver uppfinnas. Tanken att bo på en plats, arbeta på en plats, handla på en tredje plats är bara en ganska ny kulturell företeelse som är lätt att få bukt med. Tanken att ALLA skall ha en egen allting, en tanke som är fullständigt gratis i resurser att åtgärda.

  Ett nytt samhälle är möjligt och om vi ser människan som en resurs, så har vi aldrig haft mer resurser för att bygga det samhället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hoppas du har rätt.

   De "pessimistiska" socialisterna måste ändå överbevisas om att de har fel genom att bemötas på sin planhalva, nämligen genom konkreta beräkningar, och inte bara genom rätt lösa resonemang.

   Radera
  2. Jag hittade precis en webbsajt, där svaren kanske finns hur Ehrenbergs visioner kan förverkligas:
   http://www.earth-policy.org/

   Radera