tisdag 3 maj 2011

Några citat ur "Leviathan"

"Naturen har skapat människorna så lika med avseende på de kroppsliga och själsliga förmögenheterna att trots att man ibland kan finna att den ena är uppenbart fysiskt starkare och mer snabbtänkt än den andra, så är, när allt kommer omkring, skillnaden mellan en människa och en annan inte så betydande att någon på den grunden kan kräva en fördel som inte någon annan lika väl kan göra anspråk på." (Inga övermänniskoteorier här inte. Makten motiveras inte med det gamla högerargumentet om eliternas expertkunskaper.)

I Hobbes sjunde naturliga lag "förbjuds vi att utdela straff i annat syfte än att åstadkomma bättring hos förövaren och ge andra vägledning."  (De som slentrianmässigt kräver hårdare straff, har inget att hämta hos Hobbes.)

"Ingen människa får i handling, ord, minspel eller åtbörder visa avsky eller förakt för en annan."   (Hobbes åttonde "naturliga lag")

"Liksom  det för alla människor som eftersträvar fred är nödvändigt att avstå från vissa naturliga rättigheter, det vill säga från friheten att göra allt vad dem lyster, så är det livsnödvändigt för människan att hon behåller vissa rättigheter, som rätten att bestämma över sin egen kropp, att åtnjuta luft och vatten, att röra sig fritt, att färdas från en plats till en annan och allting varförutan hon inte kan leva eller inte leva ett gott liv." (Privatisering av t.ex. vattnet som pågår i många länder, får inget stöd.)

"Om någon anförtros att döma mellan en människa och en annan, skall han behandla dem lika."  (Fortfarande ett radikalt krav...)

"Och överallt där människor levde i små familjer hade de som näringsfång att råna och plundra varandra... Och som små familjer handlade då handlar idag städer och kungariken, som inte är något annat än större familjer, då de för den egna säkerhetens skull utvidgar sina välden, under förevändning av den minsta fara, fruktan för angrepp eller fruktan för det stöd som skulle kunna komma angriparna  till del." (En rätt träffande bild av dagens värld också, eller hur?)

"Ty om vi kunde anta att en stor människomassa, utan någon gemensam tukt, skulle samtycka till att handla rätt och följa naturens lagar i övrigt, så kunde vi lika väl anta att hela mänskligheten skulle göra detsamma. Och då skulle det varken finnas eller behövas något politiskt styre eller någon stat över huvud, eftersom fred skulle råda utan underkastelse."

"Det finns bara ett sätt att upprätta en sådan gemensam makt som kan försvara dem mot yttre angrepp och oförrätter från varandra och därigenom ge dem trygghet, så att  de med hjälp av sitt eget arbete och jordens frukter kan skaffa sig föda och leva ett angenämt liv. Det är genom att de överlåter all sin makt och styrka på en enda individ eller församling av individer, som genom majoritetsbeslut kan reducera alla deras viljor till en enda vilja." Eller med andra ord, "demokrati" är också "diktatur".

Tillägg: Här kan man läsa fler citat, skrivna med Hobbes sköna 1600-talsengelska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar