torsdag 3 oktober 2013

EU som kolonialt projekt

"Myten om EU som fredsprojekt" är ett intressant föredrag av forskaren Peo Hansen som visar att freds- och säkerhetsfrågorna inte spelade någon som helst roll för uppkomsten av det "integrerade Europa", Kol- och Stålunionen, EEC och nu EU. Mycket viktigare var önskan om att utnyttja resurserna i de afrikanska kolonierna, och projektet kallades t.o.m. för Eurafrika!

Hansen beskriver det geopolitiska spelet mellan främst Frankrike, Tyskland och USA. Nassers övertagande av Suezkanalen och det sätt på vilket det följande Suezkriget avlöpte, övertygade de ledande statsmännen i Frankrike och Tyskland om att maktbalansen i världen ändrats. USA visade ju vem som hädanefter bestämde i världspolitiken - de gamla kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike samt Israel fick dra sig tillbaka med svansen mellan bena.

"Europas enhet" blev alltså nödvändig för att kunna stå emot USA totala dominans. Den slutsatsen är inte så svår att förstå, men geopolitiken är mer komplicerad än så. Hansen beskriver hur starkt inblandad USA var i utformningen av Kol- och Stålunionen. Sovjetunionen var ju också en medspelare i det geopolitiska spelet, varför inte bara Nasser utan även Stalin utnämnts till den europeiska unionens fader...

Dagens geopolitiska situation är knappast mindre komplicerad. Kan det vara så att vändningen i det stora spelet om Syrien och Iran idag förebådar en lika stor ändring i maktbalansen som Suezkriget gjorde?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar