torsdag 29 november 2012

Vad är felet med Italien?

I detta blogginlägg kommer Paul Krugman med ett häpnadsväckande uttalande. Mästerkeyenesianen Krugman säger att han inte vet svaret på en specifik ekonomisk fråga! Frågan är varför produktivitetsutvecklingen i Italien har sjunkit jämfört med den i Frankrike:

"I’m not going to answer this; truly, I don’t know. But it’s important."

6 kommentarer:

 1. Jag läste en del av kommentarerna och de kanske var mer uppslagsrika än Krugman själv. Herregud, om inte en professor i nationalekonomi vet, vem skall då veta och upplysa oss? Själv undrar jag hur pålitlig statistiken är, det är nog grundfrågan. Hur stor är produktiviteten i den svarta ekonomin, den som inte syns i officiella redogörelser? Sedan kan man undra om Berlusconi var orsak till nedgången eller symptom på något djupare, och jag tror på det senare. Om de produktivare delarna av Italiens industri går under kommer rimligen produktiviteten att sjunka, spekulationssektorn växa och möjligheterna för en skojare som Berlusconi att växa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En rimlig hypotes som flera av kommentarerna för fram, är att roten till problemet är att liran var övervärderad när Italien gick över till euron. Och sen gick det inte att devalvera sig ur det.

   Tyskland var dessutom tydligen en stor kund till Italiens modebetonade varor, kläder och skor m.m., men tyskarna har ökat sin konkurrenskraft gentemot Italien genom att pressa ned lönerna.

   Att Frankrike införde 35-timmarsveckan låter också som en rätt plausibel förklaring. Om man gör samma jobb på 35 timmar som tidigare på 40 då är man ju produktivare.

   Men jag tror också som du att statistiken kan vara en förklaring. Som en av kommentatorerna påpekar så mäts produktivitet inte som man skulle kunna tro, som produkter per tidsenhet, utan som producerat värde per tidsenhet. Outsourcingen av produktion snedvrider statistiken till de rika ländernas förmån. (Värdet på en iPad påstås ju i statistiken uppstå inte där den produceras utan där den säljs.)

   Så ytterligare en hypotes, som en kommentator till artikeln snuddar vid, är att Frankrike lyckats outsourca mer produktion än Italien.

   Radera
 2. Det finns ju inget som säger att just en professor i ekonomi ska veta vad som är fel med just produktiviteten i Italien. Troligen behöver vi fråga nån som har specialstuderat just Italien för att få veta det. När allt kommer omkring handlar ju detta om empiri, just sådant som nationalekonomer brukar vara svaga på.

  Krugman kan nog en hel del empiriskt om USA vilket han har gett bevis för från tid till annan, men Italien har han uppenbarligen ingen förstahandskunskap om. Inget skamligt i det, han säger ju det öppet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, en marxistisk ekonom hade blivit lika ställd inför frågan som, om han inte specialstuderat frågan.

   Radera
 3. Här är en som tycker sig ha svaret: http://nakedkeynesianism.blogspot.com/2012/11/whats-matter-with-italy-reply-to-krugman.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svaret skulle alltså vara att produktiviteten ökat mer i Frankrike än i Italien, eftersom BNP ökat mer i motsvarande grad i Frankrike. Och det är bara ett exempel på "Kaldor-Verdoorns lag".

   Orsaken till den ökande produktionen är i sin tur en effekt av ökande efterfrågan, vilket i och för sig låter keyenesianskt. Att efterfrågan ökar mindre i Italien skylls på den italienska politiken, och euron.

   Jag vet inte om jag blev så mycket klokare av det.

   Men jag googlade lite på Kaldor-Verdoons lag, och det visar sig att den ingår i diskussionen om vad som bestämmer tillväxten, ända sedan Adam Smiths dagar.

   Som ekonomisk lekman tycker man att orsaksförhållandet borde vara det omvända mot Kaldor-Verdoons lag, att ökad produktivitet leder till ökad produktion! Men så enkelt är det inte. Man kan ju nämligen fråga sig vad den ökade produktiviteten i sin tur beror på.

   Hög produktion implicerar storskalighet och specialisering, och dessa främjar högre produktivitet. Så Kaldor och Verdoon kanske inte var så fel ute... Men kan den högre produktionen enkelt förklaras av högre efterfrågan?

   En annan förklaring till högre produktivitet brukar annars vara den tekniska utvecklingen. Enligt Marx leder konkurrensen till att kapitalisterna tvingas införa de effektivaste metoderna. Men vad är skillnaden mellan Frankrike och Italien i detta avseende? Det känns som att den frågan kvarstår.


   Radera