torsdag 19 september 2013

"Skulden" av Kajsa Ekis Ekman

Underrubriken är "Eurokrisen sedd från Aten". Boken ger en fyllig bild av hur "trojkan" de senaste åren misshandlat det grekiska folket. Min utgångspunkt vid läsningen var: visar Greklands öde den möjliga framtiden för t.ex. Sverige, när våra bubblor brister?

Visst finns det många olikheter mellan Greklands dramatiska historia och Sveriges  betydligt lugnare, liksom mellan den politiska kulturen i de två länderna. Men det finns knappast något som säger att trojkan skulle vara mindre brutal mot oss i ett krisläge, än den varit mot Grekland. 

Den hatpropaganda mot de "lata grekerna", som massmedia och politikerna drog igång direkt, och som demaskeras obarmhärtigt  i boken, visade återigen att massmedia är instrument för de härskande klasserna, och ingenting annat.  Det är säkrast att alltid utgå från att Anders Borg, SVT, Sveriges Radio, DN och Aftonbladet ljuger - om inte motsatsen är bevisad!

Genom många besök i landet har Kajsa Ekis Ekman lärt känna några greker, vars öden hon följer. Missmod och kampvilja växlar hos dem, liksom inställningen till de politiska partier överhuvudtaget. Ekmans sympatier ligger mest hos anarkisterna, men hon försöker också ge en rättvis bild av det ultrasekteristiska "kommunist"-partiet KKE.

Personer, som man inte skulle väntat sig det av, grips plötsligt av sympati för fascisterna och deras hat mot invandrare. Ekman påpekar att vanliga människor i Greklands situation, kan attraheras - istället för stötas bort -  av aggressiviteten hos de nazister som skapade "Gyllene gryning". 

Vart går Syriza? Är partiet på väg att förvandlas till ett traditionellt, socialdemokratiskt parti? Ekmans intervju med partiledaren ger inga klara svar.

Boken slutar inte helt hopplöst. Det finns ansatser till att arbetare tar över företag, som övergetts av sina ägare. Experiment med lokala valutor har startats, o.s.v..

Det krävs en kombination av kampformer, för att undvika den fascistiska "lösningen". "Anarkistiska, direktdemokratiska strukturer måste byggas upp från grunden för att fördjupa demokratin. Men man behöver också inneha statsmakten för att kunna utmana kapitalet på allvar."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar