lördag 16 juli 2011

"Vi håller på att såga av den gren vi sitter på"

Så lyder rubriken i Forskning och Framsteg, nr 5, till en artikel om en bok med titeln "Den stora förnekelsen". Författarna till boken är miljöforskaren Johan Rockström och den tydligen allt mer desillusionerade Anders Wijkman.

Jag har på senare tid cirklat runt temat för den här bloggen, men den här artikeln sätter verkligen fingret på utgångspunkten för den: att det nuvarande världssystemet måste ersättas av ett helt nytt ekonomiskt och politiskt system. Det den politiska diskussionen borde handla om är hur detta nya system borde se ut. Men så sker som bekant inte alls idag. Snacka om förnekelse!

Johan Råckström har ett par förklaringar till den här förnekelsen av att vårt ekonomiska system inte kan lösa miljö- och resursproblemen, av att "utarmning av naturkapital inte räknas som en kostnad" i ett kapitalistiskt system. En del forskare tenderar att "mörka de risker de känner till", de anser att "de måste kompromissa för att inte skapa förtvivlan som kan leda till passivitet hos politikerna". Men Rockström pekar också på specialiseringen inom vetenskaperna som gör det svårare att se sammanhangen.

Råckström är medveten om att felet ligger i det ekonomiska systemet. "Belöningssystemet i ekonomin är avgörande för hur samhället utvecklas. Som det nu är märks det inte någonstans att vi på längre sikt blir allt fattigare genom att vi utnyttjar naturresurserna gratis. Vi måste utveckla en ny ekonomisk modell snabbt ändra inriktning mot hållbara hållbara energiformer. Biosfären är basen för vår ekonomi, och vi har ingen välfärd om vi inte har en hållbar ekonomi."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar