söndag 25 juli 2010

Wallerstein och ekonomin

Immanuel Wallerstein utgår uppenbart från en del marxistiska begrepp i sin analys av världssystemet. För att förstå varför detta system karakteriseras av "evig kapitalackumulation", så kan ju en inblick i marxistisk ekonomi behövas. Länken här till höger, till en blogg om marxistiska kristeorier, kan då vara till nytta. Den innehåller t.ex. en längre diskussion om den långa kondratieffcykeln på 50 år, vilken ju Wallerstein tar för given, men som har varit ganska kontroversiell.

Wallersteins variant av kristeorin klassificeras av Williams i denna blogg som en "Profit Squeeze"-teori.  Profiten är ju enligt Wallerstein utsatt för en långsiktig press nedåt, beroende på högre lönekrav, ökade skatter och högre kostnader för miljöförstöringen.

Men Williams diskuterar också ett antal andra populära kristeorier som underkonsumtionsteorin, teorin om allmän överproduktion, och teorin om profitkvotens fallande tendens. Dessutom tar han upp ett par teorier inom den marxistiska traditionen om en slutlig ekonomisk kollaps för kapitalismen. Dessa kan man ju jämföra med Wallersteins  egen strukturella "kollapsteori", vilken kanske mer stödjer sig på allmänna systemteoretiska resonemang än på marxistisk ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar