söndag 28 december 2014

Decemberöverenskommelsen ett steg i fel riktning!

Hur ska man se på "decemberöverenskommelsen" om man tar demokratin i betydelsen folkvälde på allvar? Den kanske är lyckad som en praktisk metod att lösa upp ett parlamentariskt dilemma som sverigedemokraterna försatt den svenska parlamentarismen i. Men den är rimligen ett steg i fel riktning - om man är för en så vidsträckt demokrati som bara är möjlig.

Problemet för det svenska styrelsesättet bestod i att sverigedemokraterna inte "följer praxis", utan uttryckligen sagt att de kommer att rösta mot varje regering som inte anammar deras invandringspolitik. Även om sverigedemokraterna inte säger att de är emot demokratin, så är de uppenbarligen emot parlamentarismen i praktiken. När ett parti konsekvent röstar på förslag som de är emot, för att sabotera en  regerings möjlighet att fungera, då har det partiet ställt sig utanför det gällande styrelsesystemet. Men ska det vara ett problem?

Det kan tyckas lite märkligt är att ett parti med 13 % stöd kan ställa till med en sådan kris, som vi sett under hösten. Beror det bara på "blockpolitiken" som tycks tillåta ett 13 %-parti att bli s.k. vågmästare? Eller är det de etablerade partierna som bäddat för detta själva genom att införa regler som klavbinder dem själva?

Idag är det vanligt med åsikten att det "måste vara möjligt för en minoritetsregering" att styra landet. Varför? I en demokrati är det väl majoriteten som bestämmer, och inte minoriteter? Den "starka regeringen" är ett helt igenom odemokratiskt påfund.

Är det inte snarare så att ju starkare en regering är och ju svagare parlamentet är, desto svagare är demokratin! I varje fall om vi tar demokratins principer på allvar!

I Sverige har utvecklingen ur demokratisk synvinkel gått åt fel håll under en längre tid. Budgetkrisen uppstod just för att partierna kommit överens om att det är hela budgeten man ska rösta på, inte till de enskilda sakfrågorna i den. I och med decemberöverenskommelsen har denna princip blivit till 100 % blivit fastslagen i sten!

Om man istället skulle rösta på t.ex. budgetutgifterna för invandringen separat, då skulle sverigedemokraternas få 13 %  av rösterna i demokratisk ordning och de skulle förlora sin möjlighet till utpressning.

Men då kommer den givna invändningen: eftersom statens utgifter och inkomster måste balansera, så kommer en sådan modell aldrig att fungera. "Helhetsintresset" kommer att tappas bort! Men  vad betyder en sådan invändning egentligen? Jo, att man inte tror att folkets valda representanter kan styra landet. Eller med andra ord, att man inte tror att demokrati kan fungera!

Men övertygade demokrater tror att det "kaos" som skulle uppstå vid införande av fullständig demokrati, skulle leda till folkets valda representanter för att bli omvalda skulle tvingas lära sig hur man praktiserar demokrati i praktiken.

Kampen för demokrati är långt ifrån över.

4 kommentarer:

 1. Den lagen är förvisso enkel för en regering att riva upp om det behövs. Den är dock väldigt bra på att hindra nazistiska parlamentariska kupper. Det förbjuder iofs radikala vänsterkrafter från att använda den revolutionära taktiken att tvinga folk att välja sida i nyval efter nyval. Men V har ju aldrig ens tänkt tanken att göra så.

  Det finns dessutom värre problem med den parlamentariska demokratin i Sverige som är designade för att bibehålla status quo.

  Det sorgliga med denna är att partierna får sätta dagordningen i lugn och ro, det skall aldrig uppstå ett kaos som tvingar politikerna att anpassa sig efter folket. De kan erbjuda 8 värdelösa alternativ, det finns ingen botten för hur dåliga dessa kan vara, för folk kan bara konsumera det som erbjuds dem, det är vad de gör. I ett kaos skulle nyval på nyval tvinga politikerna att hitta de grundläggande folkliga kraven i sina respektive baser och anpassa sig till dem eller riska utraderas i en mängd nyval, i en situation där den neutrala marken utraderas och där de som inte ger folk det de vill ha utraderas med den.

  Men det är inte hugget i sten. Den regeln försvinner så snart det passar den politiska eliten. Politisk förändring måste göras utanför parlamentet för parlamentet är bara ett instrument för status quo.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Vote for the less evil Lizard", vilket är ett race emot botten.

   Radera
  2. Lyckligtvis är "decemberöverenskommelsen" en överenskommelse mellan ett antal partier, och alltså ingen lag. Överenskommelsen skulle väl gälla till 2022, och det är rätt lång tid i dagens läge. Men det är klart, gjuten i sten är inte avtalet, men det ska nog mycket till innan man springer ifrån den...

   Men hur ska överenskommelsen förverkligas i praktiken? Det var någon statsvetare som menade att det krävs att alliansen slutar lägga fram gemensamma budgetförslag. Och så måste det väl bli, även om några av partiledarna kommer att grina illa. De kommentatorer,som menat att blockpolitiken blivit fastare får nog fel. Löfven är nog rätt skicklig som taktiker.

   Du tar upp en del andra problem med hur demokratin fungerar idag. Men att förena formell demokrati med kapitalets välde, är ett evigt problem...

   Radera
  3. Hur skall man som radikal vänster se på att man undviker en revolutionär situation? Skall vi vara glada, då vi är långt ifrån redo? Jag vet inte, för mig personligen är ju revolutionen inte nödvändig för mina materiella levnadsvillkor, därför får jag fråga andra.

   Radera