måndag 1 april 2013

"Informationskriget mot Iran"

"Kommunismen som idé fördöms utifrån sin historia, medan den liberala och demokratiska traditionen istället värderas utifrån sina ädla ideal."

Citatet kommer från "Informationskriget mot Iran", Pierre Gillys andra bok i samma ämne. Den första, "Bombdiplomati", kom redan 2008.

Det otäcka är att inget har hänt sedan den första : fortfarande får vi gång på gång av våra massmedia veta att Iran "snart" har tillgång till kärnvapen. Därför framställer våra massmedia det som helt motiverat med USA:s och EU:s ekonomiska krigföring mot "mullornas" Iran.

Man skulle kunna tro att Gilly skulle blivit  rasande över den fortsatta dumheten och lögnerna i våra massmedia, men istället klär han ännu en gång av lögnpropagandan på ett sakligt och lågmält sätt. Fortfarande tiger media om att inte ens USA:s underrättelseorgan tror att Iran har ett kärnvapenprogram! Hur många känner till detta, och hur många känner till att "mullorna" av religiösa skäl fördömer kärnvapen?

Det inledande citatet syftar till att ge en förklaring på hur massmedia bär sig åt för att lura oss. Men att vi låter oss luras gång på gång kan väl inte bara beror på att propagandan är skicklig - vilket den ofta inte är. De flesta vet faktiskt vilket land som inte bara hotat med utan också använt kärnvapen.

Det är nog så att vi faktiskt  vill  bli lurade. Den nakna sanningen känns alltför smärtsam. Om inte annat så kräver den någon form av handling...

Vad ska man göra när sakliga argument inte tycks bita? Det är den obehagliga frågan.